بایگانی دسته: آدم‌ها

همیشه گراهام گرین را سایه‌ای دنبال میکند: سایهٔ گراهام گرینی دیگر، که هم اوست و هم نیست. ابهام همچنان برجاست، چرا که خود او، از سر فروتنی، از سر علاقه به رمز و راز و از آن‌جاکه نگران خلوت خویش … ادامه

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ‌ ناصر
دسته: آدم‌ها, نقل قول | برچسب: | یک دیدگاه

خبر ندارم که این آخرین باری‌ست او را می‌بینم. کف دست‌هایم می‌سوزد و به نظرم می‌رسد که اسم او را روی تمام بدنم خال کوبی کرده‌اند. بهم می‌گوید که عازم فرنگ است. پس تابستانی در کار نخواهد بود. نباید گریه … ادامه

۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ‌ ناصر
دسته: آدم‌ها | برچسب: | دیدگاه شما

یک چیز ضروری است. –«شکل دادن» به شخصیت خویش– این است هنری بزرگ و کمیاب! این کار را کسانی انجام می‌دهند که تمام قوّت و ضعفهای طبیعت خود را ارزیابی می‌کنند و سپس آنها را با طرحی هنرمندانه تطبیق می‌دهند … ادامه

۱۷ تیر ۱۳۹۱ ‌ ناصر
دسته: آدم‌ها, نقل قول | برچسب: | دیدگاه شما