بایگانی دسته: رابطه‌ها

[زن] هق هق می‌گریست. در این لحظه بود که آنچه مرد «حماقت شکست‌ناپذیر» می‌نامید دوباره به سراغش آمد و گرچه خود کاملا به آن آگاه بود، گرچه عادت داشت که همیشه ببیند که هرچه به آن دست می‌زند ویران می‌شود، … ادامه

۳ شهریور ۱۳۹۷ ‌ ناصر
دسته: رابطه‌ها, نقل قول | برچسب: | دیدگاه شما

«گفته‌اند که سکوت نیرویی است؛ درست از جنبه‌ی دیگری، سکوت نیروی سهمگینی است در اختیار معشوق. سکوت بر دلشوره‌ی منتظران دامن می‌زند. هیچ چیز به اندازه‌ی آن‌چه جدایی می‌اندازد آدم را به نزدیک شدن به دیگری دعوت نمی‌کند، و چه … ادامه

۹ تیر ۱۳۹۳ ‌ ناصر
دسته: رابطه‌ها, نقل قول | دیدگاه شما

تمامی رابطه‌ها تعریف شده‌اند، پدر و پسر، مشتری و فروشنده، عاشق و معشوق، عابد و معبود. در هر کدام هم وظایف و انتظارات مشخص است. فقط می‌ماند یک نوع رابطه، که هیچ گونه تعریف بردار نیست، یعنی نمی‌شود تعریف کرد. … ادامه

۱۲ تیر ۱۳۹۱ ‌ ناصر
دسته: رابطه‌ها | یک دیدگاه