بایگانی برچسب: دیالوگ

ساعت دو نیمه شب برسی خانه، کامپیوتر روشن کنی، چشمت بیافتد به آن ترک، بگذاری آپلود شود، یاد آن فکت بلاهت‌آمیز بیافتی، بخواهی دوباره مطمئن شوی، فیلم را پلی کنی، بنشینی پایش، تا آنجا که آن سوال را می‌پرسد، جوابش … ادامه

۳ اسفند ۱۳۹۱ ‌ ناصر
دسته: گاه‌گاه‌ها | برچسب: | یک دیدگاه