«سرانجام او را چهار شقه کردند. این کار بسیار طول کشید چون اسب‌هایی که برای این منظور استفاده شده بودند، عادت به کشیدن نداشتند. به جای چهار اسب، از شش اسب استفاده شد و چون باز هم کافی نبود، مجبور شدند برای شقه کردن، را‌ن‌های آن سیه‌روز و رگ و پی‌اش را قطع کنند و مفصل‌هایش را از هم جدا کنند…»

—مراقبت و تنبیه، میشل فوکو، تعذیب، فصل اول، بدن محکومان

۲۲ تیر ۱۳۹۲ ‌ ناصر
دسته: نقل قول | دیدگاه شما

پاسخ دهید

بخش‌های الزامی با * مشخص شده‌اند.